Blog của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Gamification là gì?

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 10 2014 — 2153 views gamification ứng dụng Gamification

Báo cáo sản xuất

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 3 2014 — 7778 views Báo cáo sản xuất FIFO Lập báo cáo Trung bình trọng

Một số cách phân loại chi phí phổ biến

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 11 2013 — 10356 views Chi phí Chi phí chìm Chi phí cơ hội Chi phí trực tiếp Phân loại chi phí

Khắc phục lỗi gõ tiếng Việt bằng Ibus Unikey trong Dia

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 7 2013 — 1057 views Dia Dia Ibus Ibus Unikey

Cài đặt PostgreSQL Client mới nhất trên Ubuntu Server 12.04

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 3 2013 — 689 views PostgreSQL PostgreSQL Client Ubuntu Ubuntu 12.04 Ubuntu Server