Cài đặt PostgreSQL Client mới nhất trên Ubuntu Server 12.04

Mỗi phiên bản PostgreSQL phát hành đều đi kèm thành phần server và thành phần client (bao gồm các chương trình để tương tác với PostgreSQL Server). Vì một lý do nào đó mà chúng ta chỉ muốn cài các client của PostgreSQL (vd: psql, creatdb, v.v.) mà không muốn cài nguyên cả bộ PostgreSQL (cả server và clients), ta có thể làm như sau:

sudo apt-get update
sudo apt-get install postgresql-client

Sau lệnh này, PostgreSQL Client 9.1 sẽ được cài đặt và bạn có thể sử dụng.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng phiên bản PostgreSQL Client mới nhất, bạn cần phải thêm PPA chính thức của PostgreSQL bằng cách:

sudo add-apt-repository ppa:pitti/postgresql

Nếu bạn gặp lỗi sudo: add-apt-repository: command not found, hãy chạy lệnh sau: 

sudo apt-get install python-software-properties

Chạy lại lệnh bổ sung PPA của PostgreSQL

sudo add-apt-repository ppa:pitti/postgresql
sudo apt-get update

Tại thời điểm viết bài này, phiên bản mới nhất của PostgreSQL là 9.2.3. Bạn có thể cài PostgreSQL Client 9.2 trên Ubuntu 12.04 bằng lệnh:

sudo apt-get install postgresql-client-9.2

Nếu bạn không chắc phiên bản PostgreSQL Client mới nhất có phải là bản 9.2 hay không, bạn có thể thực hiện lệnh sau:

sudo apt-cache search postgresql-client

Sau khi thực hiện lệnh này, bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ các package có tên là postgresql-client. Trường hợp của tôi, kết quả hiện ra như sau:

postgresql-client - front-end programs for PostgreSQL (supported version)
postgresql-client-9.1 - front-end programs for PostgreSQL 9.1
postgresql-client-common - manager for multiple PostgreSQL client versions
postgresql-client-8.4 - front-end programs for PostgreSQL 8.4
postgresql-client-9.2 - front-end programs for PostgreSQL 9.2

trên cơ sở đó bạn có thể lựa chọn phiên bản phù hợp với bạn nhất.

Mọi ý kiến đóng góp & bình luận để giúp bài viết này tốt hơn và có ích hơn với cộng đồng đều được hoanh nghênh!