Chúng tôi đang cần tuyển dụng

Gia nhập chúng tôi để tạo nên sự đột phá thị trường về giải pháp cho doanh nghiệp!

Gia nhập chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội tuyệt vờii để học hỏi, phát triển và trở thành một phần của một đội ngũ tuyệt vời.

 • Thực Tập Lập Trình Viên IT 10 vị trí đang mở

  Số 40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 04113, Việt Nam
  18/07/2019 14:45:47
 • Lập trình viên Odoo 10 vị trí đang mở

  Số 40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 04113, Việt Nam
  20/08/2019 09:10:19
 • Lập trình viên Joomla 3 vị trí đang mở

  Số 40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 04113, Việt Nam
  18/07/2019 14:45:47
 • Nhân viên kinh doanh 2 vị trí đang mở

  Số 40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 04113, Việt Nam
  28/06/2019 07:05:26
 • Nhân viên kế toán

  Số 40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 04113, Việt Nam
  25/07/2019 14:05:21
 • Lập trình viên

  Số 40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 04113, Việt Nam
  06/08/2019 15:48:16
 • Chuyên viên Tư vấn ERP

  Số 40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 04113, Việt Nam
  09/08/2019 11:58:33
 • Website Designer

  Số 40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 04113, Việt Nam
  18/07/2019 14:45:47