Chúng tôi đang cần tuyển dụng

Gia nhập chúng tôi để tạo nên sự đột phá thị trường về giải pháp cho doanh nghiệp!

Gia nhập chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội tuyệt với để học hỏi, phát triển và trở thành một phần của một đội ngũ tuyệt vời.

 • Thực Tập Lập Trình Viên IT 10 vị trí đang mở

  Số 40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng TP Hải Phòng 04113, Việt Nam
  07/06/2019 10:05:21
 • Lập trình viên Odoo 10 vị trí đang mở

  Số 40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng TP Hải Phòng 04113, Việt Nam
  07/06/2019 10:08:39
 • Lập trình viên Joomla 3 vị trí đang mở

  Số 40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng TP Hải Phòng 04113, Việt Nam
  06/06/2019 21:20:46
 • Nhân viên kinh doanh 2 vị trí đang mở

  Số 40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng TP Hải Phòng 04113, Việt Nam
  07/06/2019 10:09:20
 • Lập trình viên

  Số 40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng TP Hải Phòng 04113, Việt Nam
  07/06/2019 10:12:09
 • Website Designer

  Số 40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng TP Hải Phòng 04113, Việt Nam
  31/05/2019 06:26:05