Chúng tôi đang cần tuyển dụng

Gia nhập chúng tôi để tạo nên sự đột phá thị trường về giải pháp cho doanh nghiệp!

Gia nhập chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội tuyệt vờii để học hỏi, phát triển và trở thành một phần của một đội ngũ tuyệt vời.

 • Thực Tập Lập Trình Viên IT 10 vị trí đang mở

  Số 40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng , Việt Nam
  30/03/2020 22:48:25
 • Lập trình viên Odoo 10 vị trí đang mở

  Số 40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng , Việt Nam
  14/09/2020 21:50:07
 • Lập trình viên Joomla 3 vị trí đang mở

  Số 40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng , Việt Nam
  30/03/2020 22:48:25
 • Nhân viên kinh doanh 2 vị trí đang mở

  Số 40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng , Việt Nam
  10/02/2020 23:18:53
 • Chuyên viên Tư vấn ERP

  Số 40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng , Việt Nam
  15/09/2020 03:21:01
 • Lập trình viên

  Số 40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng , Việt Nam
  30/03/2020 22:48:25
 • Nhân viên kế toán

  Số 40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng , Việt Nam
  15/09/2020 03:14:43
 • Website Designer

  Số 40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng , Việt Nam
  30/03/2020 22:48:25