Blog của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Gamification là gì?

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 10 2014 — 1374 views gamification ứng dụng Gamification

Báo cáo sản xuất

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 3 2014 — 5573 views Báo cáo sản xuất FIFO Lập báo cáo Trung bình trọng

Lựa chọn Windows 8 thay vì Ubuntu 14.04 là một sai lầm lớn?

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 2 2014 — 824 views Ubuntu Ubuntu 14.04 Ubuntu vs Windows Windows Windows 8

Một số cách phân loại chi phí phổ biến

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 11 2013 — 7354 views Chi phí Chi phí chìm Chi phí cơ hội Chi phí trực tiếp Phân loại chi phí

Cài đặt PostgreSQL Client mới nhất trên Ubuntu Server 12.04

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 3 2013 — 526 views PostgreSQL PostgreSQL Client Ubuntu Ubuntu 12.04 Ubuntu Server