Blog của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Phương pháp xác định chi phí sản xuất truyền thống (Phần 2)

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 12 2013 — 1858 views Chi phí sản xuất phân tích chi phí sản xuất liên tục sản xuất song song