Blog của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Drop-shipping, một mô hình kinh doanh hiện đại

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 3 2015 — 1676 lượt xem Bán háng online Drop ship Drop shipping Kinh doanh trực tuyến Website thương mại điện tử

Phân tích điểm hòa vốn

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 2 2015 — 22063 lượt xem ĐIểm hòa vốn Kế toán quản trị Sản lượng hoà vốn

Triển khai Streaming Replication + Load Ballancing + Failover cho PostgreSQL với Pgpool

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 12 2014 — 1316 lượt xem

Getting Things Done (GTD) - Giúp bạn hoàn thành hiệu quả mọi việc

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 11 2014 — 1423 lượt xem Getting Things Done GTD

Biểu mẫu báo cáo theo luật định Việt Nam trong ERPOnline / Odoo

T.V.T Marine Automation Company Limited, Leo Tran
tháng 11 2014 — 775 lượt xem

Call to Action (CTA) là gì?

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 10 2014 — 1170 lượt xem Call to Action CTA

Những thay đổi trong Odoo (OpenERP) phiên bản 8.0

T.V.T Marine Automation Company Limited, Leo Tran
tháng 10 2014 — 679 lượt xem Odoo 8 Odoo 8 documents Odoo 8 release notes Tài liệu Odoo 8 Tính năng Odoo 8

Gamification là gì?

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 10 2014 — 1055 lượt xem gamification ứng dụng Gamification

TVTMA chính thức cung cấp đại trà phiên bản Odoo 8 trên nền tảng điện toán đám mây ERPOnline

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 10 2014 — 478 lượt xem ERP ERPOnline Odoo Odoo 8 Phần mềm Quản lý

Pycharm Odoo Live Template

T.V.T Marine Automation Company Limited, Leo Tran
tháng 9 2014 — 640 lượt xem

Phân tích mối quan hệ Chi phí - Sản lượng và Lợi nhuận (C-V-P) (Phần 2: Các khái niệm cơ bản)

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 8 2014 — 9698 lượt xem ĐIểm hòa vốn Kế toán quản trị Lợi nhuận góp Lợi nhuận thuần Tỷ lệ lợi nhuận góp

Gamification và ERPOnline / Odoo 8

T.V.T Marine Automation Company Limited, Leo Tran
tháng 8 2014 — 569 lượt xem ERPOnline gamification Odoo Odoo 8 OpenERP

Tương lai của hệ thống Email trong các doanh nghiệp

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 7 2014 — 406 lượt xem Email ERPOnline Odoo OpenERP Tích hợp Email

Những thay đổi trong bản CentOS 7

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 7 2014 — 441 lượt xem centOS CentOS 7 Linux

Phân tích mối quan hệ Chi phí - Sản lượng và Lợi nhuận (C-V-P) (Phần 1: Mục đích, nội dung, ý nghĩa)

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 5 2014 — 3256 lượt xem Chi phí C-V-P lợi nhuận sản lượng

Các phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm hiện đại (phần 2)

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 3 2014 — 2321 lượt xem Chi phí Chi phí sản xuất phương pháp ABC

Báo cáo sản xuất

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 3 2014 — 4467 lượt xem Báo cáo sản xuất FIFO Lập báo cáo Trung bình trọng

BricsCad Platinum, sự lựa chọn hoàn hảo thay thế AutoCAD???

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 2 2014 — 1073 lượt xem AutoCAD Ubuntu BricsCad BricsCad vs AutoCAD CAD Linux CAD Ubuntu

Lựa chọn Windows 8 thay vì Ubuntu 14.04 là một sai lầm lớn?

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 2 2014 — 688 lượt xem Ubuntu Ubuntu 14.04 Ubuntu vs Windows Windows Windows 8

Những thay đổi trong bản CentOS 6.5

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 1 2014 — 477 lượt xem centOS CentOS 6.5

Về Chúng tôi

Viết một đoạn văn ngắn ở đây để khi độc giả mới tìm đến website của bạn qua các bài blog, được dẫn chiếu trong kết quả tìm kiếm của Google.

Hãy luôn được cập nhật:

Tham gia vào dòng tin xã hội của chúng tôi.

Blog của chúng tôi

Các Thẻ

Lưu trữ