Blog của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Gamification và ERPOnline / Odoo 8

T.V.T Marine Automation Company Limited, Leo Tran
tháng 8 2014 — 744 views ERPOnline gamification Odoo Odoo 8 OpenERP

Tương lai của hệ thống Email trong các doanh nghiệp

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 7 2014 — 527 views Email ERPOnline Odoo OpenERP Tích hợp Email

Thành phần của một Module trong OpenERP

T.V.T Marine Automation Company Limited, Leo Tran
tháng 9 2013 — 662 views Module OpenERP OpenERP Module

Ứng dụng Phuơng pháp Lavoisier và Ghi sổ kép vào phần mềm quản lý kho

T.V.T Marine Automation Company Limited, Leo Tran
tháng 8 2013 — 666 views Double Entry Lavoisier OpenERP Phuơng pháp quản lý Kho

Quản lý các hợp đồng dịch vụ bằng OpenERP

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 7 2013 — 658 views ERPOnline Hợp đồng bán hàng Hợp đồng dịch vụ OpenERP OpenERP 7

Hướng dẫn cài đặt OpenERP 7 trên Ubuntu Server 12.04 LTS

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 5 2013 — 848 views Cài đặt OpenERP ERP ERP & CRM OpenERP OpenERP 7