Blog của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

TVTMA chính thức cung cấp đại trà phiên bản Odoo 8 trên nền tảng điện toán đám mây ERPOnline

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 10 2014 — 696 views ERP ERPOnline Odoo Odoo 8 Phần mềm Quản lý

Hướng dẫn cài đặt OpenERP 7 trên Ubuntu Server 12.04 LTS

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 5 2013 — 888 views Cài đặt OpenERP ERP ERP & CRM OpenERP OpenERP 7