Hướng dẫn sử dụng Google Hangouts

2806 lượt xem
0 Thích
0 0
Cách sử dụng Google Hangouts họp trực tuyến, chia sẻ màn hình...được sử dụng khi làm việc với các khách hàng ở xa hoặc họp nội bộ giữa nhiều chi nhánh tại các địa điểm khác nhau.

Chia sẻ lên các Mạng xã hội

Chi sẻ Link

Sử dụng liên kết vĩnh viễn để chia sẻ sang mạng xã hội

Chia sẻ với một người bạn

Vui lòng đăng nhập để gửi cái này video bằng email

Cách sử dụng Google Hangouts họp trực tuyến, chia sẻ màn hình...được sử dụng khi làm việc với các khách hàng ở xa hoặc họp nội bộ giữa nhiều chi nhánh tại các địa điểm khác nhau.

Lượt xem

  • 2806 Tổng Lượt xem
  • 2806 Lượt xem Website

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Thích
  • 0 Không thích
  • 0 Bình luận

Lượt chia sẻ

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+