Đánh số dòng đơn mua

  • Phiên bản Odoo

US$ 12,02 US$ 12,02 12.02 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Enable Numbering on Purchases Lines


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Show lines numbering on Purchases Order form and Purchases Request for Quotation PDF version

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition