Website Documentation Management

 • Odoo Version

US$ 235.48 US$ 235.48 235.48000000000002 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Documentation Management System for Odoo Websites


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Quản Lý tài liệu trên Websites Odoo

Hướng dẫn

 • Tài khoản biên tập cần thuộc nhóm: Biên tập viên(Document Editor)
 • Gồm 4 quyền phân cấp: chỉ xem(viewer), biên tập viên(editor), nhân viên cấp cao(officer), quản lý(manager)

Giao diện trên Website

 • Tạo chuyên mục, tài liệu và liên kết(link/anchors)
 • Chỉnh sửa tên chuyên mục, tài liệu
 • Xác nhận / Phê duyệt tài liệu
 • Xuất bản / Dừng xuất bản chuyên mục và tài liệu
 • Xóa chuyên mục và tài liệu
 • Sắp xếp thứ tự chuyên mục và tài liệu
 • Thêm thẻ cho tài liệu
 • Tìm kiếm nhanh tài liệu
 • Thay đổi hình bìa và màu nền cho chuyên mục

Nhân viên cấp cao(Officer):

 • Quản lý theo từng chuyên mục: tạo mới, xóa, phê duyệt, và xuất bản tài liệu trong chuyên mục
 • Nếu tài khoản không phải "Nhân viên cấp cao": không thể xóa tài liệu
 • Sắp xếp thứ tự tài liệu

Quản lý(Manager)

 • Có đầy đủ các phân quyền

Phiên bản hỗ trợ

 1. Community Edition
 2. Enterprise Edition