Vietnam - Account Bank/Cash book (S07-DN and S08-DN)

  • Odoo Version

US$ 118.27 US$ 118.27 118.27 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Vietnam Account Bank/Cash book according to the template S07-DN, S08-DN


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

Ứng dụng này cung cấp phiên bản PDF và Excel của sổ quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tuân thủ Thông tư số 200/2014 / TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính Việt Nam.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise