Public Employee Birthday Filters

  • Odoo Version

US$ 11.73 US$ 11.73 11.73 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Search / Filter employees with birthday criteria


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Các tính năng chính

Tìm kiếm Nhân viên thông qua tiêu chí ngày sinh

  1. Tìm kiếm nhân viên thông qua ngày sinh. Ví dụ, tìm các nhân viên sinh vào ngày mùng 5, ...
  2. Tìm kiếm nhân viên thông qua tháng sinh. Ví dụ, tìm các nhân viên sinh vào tháng 5, ...
  3. Tìm kiếm nhân viên thông qua năm sinh. Ví dụ, tìm các nhân viên sinh vào năm 1980, ...

Bộ lọc được Xác định trước

  • Sinh nhật trong tuần này
  • Sinh nhật trong tuần trước
  • Sinh nhật trong tuần tới
  • Sinh nhật trong tháng này
  • Sinh nhật trong tháng trước
  • Sinh nhật trong tháng tới