Repair Request with Maintenance Schedule

  • Odoo Version

US$ 54.34 US$ 54.34 54.34 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Add repair jobs and parts based on maintenance schedule data


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Module này làm gì

Mô-đun này sẽ thêm các công việc sửa chữa và thay thế dựa trên dữ liệu lịch bảo trì của thiết bị trong yêu cầu bảo trì mà lệnh sửa chữa này được tạo từ đó.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise