Repair Access

  • Odoo Version

US$ 54.34 US$ 54.34 54.34 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Create new access group to grant access to Repair application


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Đặt vấn đề

Theo mặc định, chỉ người dùng kho mới có quyền truy cập vào ứng dụng Sửa chữa. Trong nhiều tổ chức, một người phụ trách sửa chữa có thể không có quyền truy cập vào kho.

Module này làm gì

Mô-đun này giải quyết vấn đề như vậy bằng cách thêm một nhóm truy cập mới để bất kỳ ai cũng có thể được cấp quyền truy cập vào ứng dụng Sửa chữa khi cần, mà không được cấp quyền truy cập vào Kho.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise