Fleet Revenue Accounting

 • Odoo Version

US$ 54.34 US$ 54.34 54.34 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Integrate Fleet Vehicle Revenue Modeling and Fleet Accounting


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Mô-đun này cung cấp tích hợp giữa mô-đun Mô Hình Hóa Doanh Thu Của Đội Phương Tiện và Kế Toán Đội Phương Tiện để cho phép ghi lại và lập hóa đơn cho khách hàng của bạn cho các dịch vụ liên quan đến đội phương tiện của bạn.

Tính năng chính

 1. Đội phương tiện người dùng ghi lại doanh thu từ các phương tiện trong ứng Quản Lý Đội Phương Tiện

 2. Kế toán tạo hóa đơn khách hàng từ bản ghi doanh thu phương tiện

 3. Kế toán viên tạo bản ghi khách hàng và phân bổ số tiền hóa đơn trên các phương tiện của đội

 4. Phân tích doanh thu xe
  • Phân tích doanh thu theo
   • Phương tiện
   • Kiểu dịch vụ phương tiện
   • Kiểu doanh thu phương tiện (Hợp đồng, Dịch vụ)
   • Ngày doanh thu (Ngày / Tuần / Tháng / Quý / Năm)
   • Hóa đơn
   • Khách hàng
   • Trạng thái (Chưa được lập hóa đơn | Hóa đơn nhưng chưa thanh toán | Hóa đơn và thanh toán)
   • Công ty (để hỗ trợ cho môi trường nhiều công ty)
  • Đo lường
   • Số tiền doanh thu
   • Tổng doanh thu (số lượng của bản ghi)
  • Kiểu thông báo:
   • Trục
   • Đồ thị

Phiên bản hỗ trợ

 1. Community Edition
 2. Enterprise Edition