Expense - Employee Advance

  • Odoo Version

US$ 118.27 US$ 118.27 118.27 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

This module allows you to select employee if you choose employee edvance journal when payment expense


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

Module này cho phép chọn nhân viên nếu chọn sổ tạm ứng nhân viên khi thanh toán chi tiêu

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise