Accounting - HR Expense Tracking

  • Odoo Version

US$ 118.27 US$ 118.27 118.27 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Find and Track HR Expense related journal items and journal entries


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Module này làm gì

Module này cho phép liên kết các bút toán với chi tiêu để dễ dàng truy xuất nguồn gốc các bút toán chi tiêu

  • Cho phép nhóm theo chi tiêu trên danh sách bút toán và phát sinh bút toán
  • Cho phép lọc ra các bút toán/phát sinh liên quan đến chi tiêu
  • Liên kết bút toán với chi tiêu

Phiên bản hỗ trợ

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition