Giao / Nhận hàng cho Đội phương tiện

 • Phiên bản Odoo

US$ 54,32 US$ 54,32 54.32 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên kỹ thuật: to_fleet_stock_picking
Phụ thuộc: 'stock', 'to_fleet_load_params', 'to_product_dimensions', 'to_fleet_operation_planning'
Tính năng, đặc điểm:
Mô-đun này tích hợp các mô-đun tuyến đường địa lý, chứng khoán, sóng chọn cổ phiếu, lập kế hoạch vận hành đội tàu để không chỉ hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động hậu cần của biên lai hàng hóa và giao hàng mà còn thuận tiện hơn cho các nhà khai thác đội tàu

Các tính năng chính
------------
* Chỉ định nhiều lần chuyển nhượng cổ phiếu (chọn / giao hàng) cho chuyến đi bằng xe để quản lý việc chuyển tiền của bạn với đội tàu của bạn
* Lập kế hoạch chuyến đi và chỉ định chúng cho lái xe và trợ lý chuyến đi của bạn với quy trình công việc đơn giản:
    * Bản nháp -> Xác nhận -> Đang hoạt động -> Xong
    * Dự thảo -> Xác nhận -> Đã hủy
    * Dự thảo -> Xác nhận -> Đã hủy -> Dự thảo
* Thêm chi phí phương tiện trong quá trình vận hành chuyến đi
* Người dùng chuyến đi có thể Xác thực chuyển khoản trong chuyến đi khi quá trình chuyển được thực hiện.
* Tự động tính toán khối lượng và trọng lượng xếp hàng cho tất cả các lần chuyển
* Cảnh báo Rais / Chặn tin nhắn khi tổng Khối lượng / Trọng lượng vượt quá Cảnh báo / Khối lượng tối đa / Trọng lượng của xe
* In Báo cáo chuyến đi hợp nhất tất cả việc chuyển chuyến đi để có thể gửi cho người lái xe của chuyến đi theo hướng dẫn chuyến đi
* Quản lý trình điều khiển và giấy phép của họ
* Nhận thông tin chi tiết về các chuyến đi của tài xế
* Tích hợp với nhân sự để tính lương
* Nhiều mô tả tính năng hơn có thể được tìm thấy trên các trang phụ thuộc:
    * Quản lý và phân tích Geo-Routes
    * Kích thước sản phẩm
    * Hạm đội tải Params
    * Lập kế hoạch chuyến đi
    * Vv


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Stock Picking with Fleet

This modules integrate modules of geo routes, stock, stock picking waves, fleet operation planning to not only better support logistics operations of goods receipts and delivery but also gives more convenient to fleet operators

Key Features

 • Assign multiple stock transfers (pickings/deliveries) to a vehicle trip for managing your transfers with your fleets

 • Plan trips and assign them to your drivers and trip assistants with simple workflows:
  • Draft -> Confirmed -> In Operation -> Done
  • Draft -> Confirmed -> Cancelled
  • Draft -> Confirmed -> Cancelled -> Draft
 • Adding vehicle cost during trip operation

 • Trip Users can Validate transfers during the trip upon the transfers are done.

 • Auto Computation of Stowage Volume and Weight for all transfers

 • Rais Warning / Blocking messages when total Stowage Volume / Weight exceed the vehicle's Warning / Max Volume / Weight

 • Print Trip Report that consolidate all the transfer of the trip so that it can be delivered to the driver of the trip as trip instructions

 • Manage Drivers and their licenses

 • Get insights of drivers' trips

 • Integrated with HR for payroll calculation

 • Much more feature descriptions could be found on the dependency pages:
  • Geo-Routes Management and Analysis
  • Product Dimensions
  • Fleet Load Params
  • Trip Planning
  • Etc

Editions Supported

 1. Community Edition
 2. Enterprise Edition