Blog của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Drop-shipping, một mô hình kinh doanh hiện đại

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 3 2015 — 2322 views Bán háng online Drop ship Drop shipping Kinh doanh trực tuyến Website thương mại điện tử

Call to Action (CTA) là gì?

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 10 2014 — 1659 views Call to Action CTA

Các phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 12 2013 — 1290 views Chi phí Chi phí sản xuất xác định chi phí