Blog của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Drop-shipping, một mô hình kinh doanh hiện đại

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 3 2015 — 1999 views Bán háng online Drop ship Drop shipping Kinh doanh trực tuyến Website thương mại điện tử

Các phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 12 2013 — 1073 views Chi phí Chi phí sản xuất xác định chi phí

Cài đặt nginx cung cấp proxy cho Apache trên CentOS

T.V.T Marine Automation Company Limited, Vũ Thành Luân
tháng 1 2013 — 562 views centOS centOS 5.8 CentOS 6.2 nginx Web Proxy