Blog của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Getting Things Done (GTD) - Giúp bạn hoàn thành hiệu quả mọi việc

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 11 2014 — 1898 views Getting Things Done GTD

Gamification là gì?

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 10 2014 — 1665 views gamification ứng dụng Gamification

Cài đặt PostgreSQL Client mới nhất trên Ubuntu Server 12.04

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 3 2013 — 580 views PostgreSQL PostgreSQL Client Ubuntu Ubuntu 12.04 Ubuntu Server