Blog của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Gamification là gì?

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 10 2014 — 1665 views gamification ứng dụng Gamification

Bán hàng trong cơn bão giá: Phương thức bán hàng chủ động

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 5 2013 — 960 views Bán hàng Kinh doanh Xúc tiến thương mại

Cài đặt PostgreSQL Client mới nhất trên Ubuntu Server 12.04

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 3 2013 — 580 views PostgreSQL PostgreSQL Client Ubuntu Ubuntu 12.04 Ubuntu Server