Blog của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Gamification là gì?

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 10 2014 — 2160 views gamification ứng dụng Gamification

Một số cách phân loại chi phí phổ biến

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 11 2013 — 10412 views Chi phí Chi phí chìm Chi phí cơ hội Chi phí trực tiếp Phân loại chi phí

Lập trình CSS - Đưa ngôn ngữ lập trình vào CSS (Phần 2)

T.V.T Marine Automation Company Limited, Vũ Thành Luân
tháng 10 2013 — 593 views CSS Lập trình CSS LESS

Lập trình CSS - Đưa ngôn ngữ lập trình vào CSS (Phần 1)

T.V.T Marine Automation Company Limited, Vũ Thành Luân
tháng 9 2013 — 1058 views CSS Lập trình CSS LESS

Cài đặt PostgreSQL Client mới nhất trên Ubuntu Server 12.04

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 3 2013 — 692 views PostgreSQL PostgreSQL Client Ubuntu Ubuntu 12.04 Ubuntu Server