Blog của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Drop-shipping, một mô hình kinh doanh hiện đại

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 3 2015 — 2173 views Bán háng online Drop ship Drop shipping Kinh doanh trực tuyến Website thương mại điện tử

Các phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 12 2013 — 1153 views Chi phí Chi phí sản xuất xác định chi phí

Khắc phục lỗi gõ tiếng Việt bằng Ibus Unikey trong Dia

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 7 2013 — 888 views Dia Dia Ibus Ibus Unikey