Quản lý các hợp đồng dịch vụ bằng OpenERP

Trong hệ thống OpenERP nói chung và ERPOnline nói riêng, hợp đồng có nhiều dạng thức khác nhau, phụ thuộc vào tính chất của hợp đồng đó. Vì vậy, bạn có thể có một số loại hợp đồng đặc thù cho các dịch vụ như sau:

  1. Hợp đồng giá cố định (fixed-price contracts)
  2. Hợp đồng hoàn lại phí tổn (cost-reimbursement contracts), xuất hóa đơn khi hoàn thành dịch vụ
  3. Hợp đồng với giá trị cố định, xuất hóa đơn hàng tháng khi dịch vụ được thực hiện

Mẹo: Báo giá cho hợp đồng

Một số công ty làm hợp đồng trên cơ sở khối lượng công việc được yêu cầu với một giá nhất định cho một khoảng thời gian định trước. Trong những trường hợp như vậy, hợp đồng được thể hiện bằng một bảng giá (pricelist) cho chính khách hàng đó

Bảng giá được liên kết trong tab Sales and Purchases của form Customer, để qua đó, khi mua hoặc bán được thực hiện cho đối tác này, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin từ bảng giá đó để điền vào hợp đồng.

Hợp đồng giá cố định

Trong hệ thống OpenERP và ERPOnline, Hợp đồng giá cố định (fixed price contract) cho việc cung cấp/bán dich vụ được thể hiện bằng một Sales Order. Trong trường hợp này, việc cung cấp dịch vụ được quản lý như các loại sản phẩm có thể lưu kho (stockable product) hoặc sản phẩm có thể tiêu thụ (consumable product). Chúng ta có thể tạo mới các đơn hàng (sales orders) sử dụng menu Sales ‣ Sales ‣ Sales Orders

Khi một Sales Order được tạo, nó luôn ở trong trạng thái là một báo giá (Quotation) cho đến khi chúng ta xác nhận nó bằng cách bấm vào nút "Confirm Sales".

service sale workflow-vi

 

 

[Bài còn tiếp]