Recruitment Form

This form is intended to help the responsible of a recruitment interview.

Họ và tên (bản sao)

From which university will you graduate?

What is your gender?

Ngày tháng năm sinh (bản sao)

email liên hệ (bản sao)

Số điện thoại (bản sao)

Tình trạng hôn nhân? (bản sao)

Chỗ ở hiện tại của bạn? (bản sao)

Khi cần liên hệ với ai? (bản sao)


Knowledge

Education

Experience

Hoạt động xã hội (bản sao)

Tính cách? (bản sao)

Activities

Sở thích? (bản sao)

Có đam mê công nghệ không? Các trang mạng xã hội đang dùng? (bản sao)

Lý do nghỉ việc ở công ty cũ? (bản sao)

Bạn mong muốn gì ở công việc mới? (bản sao)

Mức lương mong muốn (bản sao)

Có thể đi công tác ngoại tỉnh? (bản sao)

Mục tiêu công việc 5 năm tới? (bản sao)


Rate the Importance

Not importantSomewhat importantImportantVery importantMost important
Good pay
Office environment
Desk space
Office location
No out of hours working
Các khoá đào tạo kỹ năng

Kỹ năng tiếng Anh của bạn? (bản sao)

Trung bìnhKháTốt
Nghe
Nói
Đọc
Viết