Recruitment Form

This form is intended to help the responsible of a recruitment interview.

From which university will you graduate?

Họ và tên

What is your gender?

Ngày tháng năm sinh

What age group do you belong to?

email liên hệ

Số điện thoại

Tình trạng hôn nhân?

Chỗ ở hiện tại của bạn?

Khi cần liên hệ với ai?


Knowledge

Education

Experience

Hoạt động xã hội

Tính cách?

Sở thích?

Có đam mê công nghệ không? Các trang mạng xã hội đang dùng?

Lý do nghỉ việc ở công ty cũ?

Bạn mong muốn gì ở công việc mới?

Mức lương mong muốn

Có thể đi công tác ngoại tỉnh?

Mục tiêu công việc 5 năm tới?


Rate the Importance

Các khoá đào tạo kỹ năng

Kỹ năng tiếng Anh của bạn?

Trung bìnhKháTốt
Nghe
Nói
Đọc
Viết