Form ứng tuyển sales.

Thông tin cá nhân

Họ và tên *

Mobi *

Ngày sinh *

Giới tính

Số CMT

Hộ khẩu thường trú

Chỗ ở hiện tại

Tình trạng hôn nhân

Khi cần liên hệ với ai


Trình độ & học vấn

Trường học

Chuyên ngành

Các văn bằng chứng chỉ khác (nếu có)

Trình độ ngoại ngữ

KémKháTốt
Nghe
Nói
Đọc
Viết

Quá trình công tác

Bạn mong muốn gì ở công việc mới?

Mục tiêu công việc 3 năm tới


Các vấn đề khác

Mức lương mong muốn

Các mong muốn trong công việc mới

Không quan trọngKhá quan trọngRấy quan trọng
Thu nhập
Môi trường làm việc
Địa điểm làm việc
Không cần làm việc ngoài giờ
Không cần đi công tác
Cần người hướng dẫn chỉ việc
Trình độ của đồng nghiệp