Website Affiliate

  • Odoo Version

US$ 54.34 US$ 54.34 54.34 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Manage Share Links, Commissions and Payment Request on website


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Các tính năng:

  • **Quản lý chia sẻ liên kết: Một cộng tác viên có thể tạo liên kết với mã afiliate của họ để chia sẻ cho bạn bè hoặc khách hàng của họ.
  • Quản lý hoa hồng: Một cộng tác viên có thể thấy tất cả các khoản hoa hồng của họ(tên khoản hoa hồng, ngày, số tiền và trạng thái)
  • Quản lý yêu cầu thanh toán: Một cộng tác viên có thể thấy tất cả các yêu cầu thanh toán của họ. Họ có thể tạo yêu cầu thanh toán mới nếu tổng số hoa hồng chưa được thanh toán lớn hơn Khoản tối thiểu

Các ấn bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise