Vietnam Receipt/Delivery Order Templates

  • Odoo Version

US$ 118.27 US$ 118.27 118.27 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Goods Receipts and Delivery Orders Templates according to the Circular No. 200/2014/TT-BTC


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Mô-đun này thay thế mẫu Xuất, Nhập kho tiêu chuẩn của Odoo bằng các mẫu VT-01 (đối với Phiếu Nhập Kho) và VT-02 (đối với Phiếu Xuất Kho) theo Thông tư số 200/2014 / TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise