Tracking PoS Return with Return Origin

  • Odoo Version

US$ 11.72 US$ 11.72 11.72 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Link PoS return order to its original


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Module này làm gì

  1. Theo dõi tất cả đơn trả hàng của đơn hàng PoS
  2. Truy vết đơn hàng gốc mà đơn trả hàng được tạo từ đó

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp