E-learning Events

  • Odoo Version

US$ 118.41 US$ 118.41 118.41 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Organize eLearning courses using event


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Module này làm gì

Mô đun này sử dụng sự kiện để tổ chức và quản lý các khóa học trực tuyến Theo dõi người giảng dạy và người tham gia trên từng sự kiện

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp