Purchase Warranty

  • Odoo Version

US$ 118.41 US$ 118.41 118.41 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Warranty management for purchases


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

  • Module này được phát triển dựa trên module to_warranty_management để áp dụng cho phân hệ mua hàng.
  • Khi xác nhận đơn hàng mua, tự động đưa các chính sách bảo hành áp dụng cho sản phẩm vào dòng đơn hàng (chỉ các chính sách áp dụng cho Mua hàng).
  • Khi tạo yêu cầu bảo hành nếu có thông tin về đơn hàng mua, hệ thống sẽ tự động lấy chính sách bảo hành áp dụng cho đơn hàng mua này sang yêu cầu bảo hành.