Warehouse Improvement

  • Odoo Version

US$ 0.00 US$ 0.00 0.0 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Cung cấp thêm các cải tiến bổ sung cho Kho hàng mặc định của Odoo


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Module này làm gì

Module này cung cấp thêm các bộ lọc giúp bạn tìm kiếm một số tiêu chí dễ dàng hơn bên cạnh các bộ lọc mặc định của Odoo.

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp