Upload Large File Widget

  • Odoo Version

US$ 118.41 US$ 118.41 118.41 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

A new widget for uploading large files without limitation in size.


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Vấn đề

Các phương thức tải lên các tập tin của Odoo không cho phép tải lên các tập tin lớn.

Giải pháp

Module này cung cấp thêm một widget có tên upload_file cho phép tải lên các tập tin lớn không giới hạn.

Cách dùng

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise