Product Warehouses Distribution

 • Odoo Version

US$ 118.41 US$ 118.41 118.41 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Distributes products from a single warehouse across several warehouses


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Tính năng chính

 1. Nhân viên sẽ tạo một yêu cầu phân bổ sản phẩm cho một hoặc nhiều sản phẩm:
  • số lượng mong muốn
  • từ kho hàng mong muốn
  • vào một ngày mong muốn
  • đến kho hàng mong muốn

2. Người quản lý có thể Duyệt hoặc Từ chối yêu cầu. 4. Một khi được duyệt,Odoo sẽ dựa vào kho nguồn và các kho đích để tìm hoặc tự động tạo mới các tuyến cung ứng giữa các kho sau đó thực hiện các hành động phù hợp để phân phối hàng hóa

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise