Stock Equipment

  • Odoo Version

US$ 118.41 US$ 118.41 118.41 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Integrate Equipment with Inventory application for equipment stock and tracing


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Đặt vấn đề

Theo mặc định, Odoo không cung cấp bất kỳ mối quan hệ nào giữa sản phẩm có thể lưu kho và thiết bị. Đây là những đối tượng hoàn toàn độc lập. Từ góc nhìn thiết bị, chúng ta KHÔNG biết thiết bị đến từ đâu.

Giải pháp

Mô-đun này cho phép các thiết bị được tạo tự động từ dịch chuyển kho. Nói cách khác, nếu một sản phẩm được đánh dấu là "Có thể là thiết bị", trong quá trình nhận sản phẩm, Odoo sẽ tạo ra các thiết bị theo số lượng sản phẩm để bạn có thể bảo trì sản phẩm sau này khi sử dụng ứng dụng Bảo trì. Khi nhìn vào một thiết bị, bạn cũng sẽ biết nó đến từ đâu và nó đã di chuyển như thế nào cho đến nay.

Phiên bản hỗ trợ

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition