Maintenance Equipment Hierarchy

  • Odoo Version

US$ 54.40 US$ 54.40 54.4 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Show all the emaintenance requests of the equipments and its parts on production lot form


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

  • Trên giao diện Lô - Seri, hiển thị danh sách các yêu cầu bảo trì của thiết bị gắn với số lô - seri này, trong đó có bao gồm

cả các yêu cầu bảo trì của các thiết bị con của nó.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise