Sales Target Management - Point of Sales

 • Odoo Version

US$ 54.40 US$ 54.40 54.4 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Sales Targets for Point of Sales


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Module này làm gì

Ứng dụng này mở rộng ứng dụng Quản lý mục tiêu doanh số và tích hợp ứng dụng Điểm bán lẻ để cho phép bạn quản lý mục tiêu doanh số cho cửa hàng của bạn và nhân viên kinh doanh trong của hàng của bạn.

Nó cũng giúp bạn hiểu rõ hơn về hiệu suất bán hàng so với mục tiêu với một số chỉ số hiệu suất chính.

 1. Chỉ định một đội bán hàng cho điểm bán lẻ

 2. Mục tiêu doanh số cho nhân viên kinh doanh tại Điểm bán lẻ
  • Nhân viên kinh doanh nộp mục tiêu của họ
  • Đội trưởng bán hàng có thể phê duyệt/từ chối/điều chỉnh mục tiêu
 3. Mục tiêu doanh số cho Điểm bán lẻ
  • Đội trưởng đăng ký mục tiêu của đội
  • Quản lý bán hàng khu vực có thể phê duyệt/từ chối/điều chỉnh yêu cầu mục tiêu
 4. Đo lường mục tiêu doanh số tự động:
  • Dành cho cá nhân / nhân viên kinh doanh
   • Tổng doanh thu tại Điểm bán lẻ trong khoảng thời gian của mục tiêu
   • Đạt mục tiêu doanh số (tính theo phần trăm %)
  • Dành cho đội bán hàng
   • Tổng doanh thu Điểm bán lẻ trong khoảng thơi gian của mục tiêu
   • Đạt mục tiêu doanh số (tính theo phần trăm %)
   • Đạt mục tiêu hóa đơn (tính theo phần trăm %)

Ấn bản hỗ trợ

 1. Ấn bản cộng đồng
 2. Ấn bản doanh nghiệp