Sales Lines Numbering

  • Odoo Version

US$ 11.73 US$ 11.73 11.73 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Enable Numbering on Sales Order Lines


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Module này làm gì

Hiển thị số thứ tự trên form nhập liệu đơn bán và bản in PDF của đơn bán/báo giá.

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp