Repair Order from Maintenance Request

  • Odoo Version

US$ 54.40 US$ 54.40 54.4 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Generate repair order from equipment maintenance request.


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

  • Tạo lệnh sửa chữa từ yêu cầu bảo trì.
  • Thống kê danh sách lệnh sửa chữa liên quan đến yêu cầu bảo trì.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise