Repair Partner Info From Lot

  • Odoo Version

US$ 11.73 US$ 11.73 11.73 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Update Repair Order's Customer when select lot/serial number


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Module này làm gì

Cập nhật khách hàng của đơn sửa chữa khi chọn lô/serial

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise