Product Return Reasons

  • Odoo Version

US$ 0.00 US$ 0.00 0.0 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Base application for product return reasons management


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Tổng quan

Đây là module kỹ thuật tạo ra một model mới để định nghĩa các lý do trả hàng. Một lý do trả hàng bao gồm các thông tin sau:

  1. Tên: Tên của lý do trả hàng, ví dụ: Chất lượng kém, khách hàng đổi ý, v.v
  2. Mô tả: Mô tả lý do

GHI CHÚ

Module này không làm gì. Nó nhằm mục đính cung cấp thông tin cơ sở cho ứng dụng khác mở rộng. Xem

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp