Product Functions

  • Odoo Version

US$ 11.73 US$ 11.73 11.73 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Categorize products by Product Functions


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này cho phép bạn phân loại sản phẩm của mình theo chức năng

Một Chức năng Sản phẩm bao gồm những thông tin sau:

  1. Tên: Tên của chức năng, phải là duy nhất và hỗ trợ dịch đa ngôn ngữ
  2. Mẫu Sản phẩm: Danh sách tất cả các mẫu sản phẩm thuộc về chức năng này
  3. Các Sản phẩm: Danh sách tất cả các sản phẩm thuộc về chức năng này. Hiển thị nếu tính năng Biến thể Sản phẩm được kích hoạt
  4. Mô tả: Mô tả về chức năng, hỗ trợ dịch đa ngôn ngữ

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp