Point of Sales & Product Collection

  • Odoo Version

US$ 11.73 US$ 11.73 11.73 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Integrate Product Collection for Point of Sales


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Mở rộng chức năng Bộ sưu tập Sản phẩm tích hợp cho điểm bán lẻ để phân tích đơn hàng theo loại Sản phẩm ở mỗi ứng dụng điểm bán lẻ 1. Đơn hàng/doanh thu theo loại sản phẩm 2. Phân loại sản phẩm theo thời gian (vd. Ngày, Tuần, Tháng, Năm) 3. Phân loại sản phẩm theo người bán 4. Phân loại sản phẩm theo điểm bán lẻ 5. Phân loại sản phẩm theo phiên điểm bán lẻ 6. v.v

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp