PoS Analytics

  • Odoo Version

US$ 54.40 US$ 54.40 54.4 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

PoS Analytics


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Module này làm gì

  1. Chỉ định một tài khoản quản trị cho điểm bán hàng của bạn.
  2. Tự động tạo một tài khoản quản trị mới khi tạo mới điểm bán hàng. Cho phép thiết lập tạo tự động hay không.
  3. Tự động tạo các bút toán quản trị cho đơn đặt hàng PoS dựa trên tài khoản được chỉ định trên điểm bán hàng tương ứng.
  4. Trong quá trình lập hóa đơn cho khách hàng từ màn hình PoS, tài khoản quản trị của PoS sẽ được đặt tự động trên các dòng hóa đơn.

Phiên bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp