Payment Transaction Protection

  • Odoo Version

US$ 22.38 US$ 22.38 22.38 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Module này làm gì

Không cho phép xoá giao dịch thanh toán nếu nó có liên kết đến một khoản thanh toán.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise