Multi Warehouse Access Control

 • Odoo Version

US$ 54.40 US$ 54.40 54.4 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Multi level access control for every warehouse


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Kiểm soát quyền truy cập đa cấp cho mọi kho

 • Kiểm kho / người dùng: Chỉ tài liệu chính mình
  • Có thể xem và xử lý hoạt động kho liên quan đến địa điểm kho và kho mà họ có quyền truy cập
 • Kiểm kho / Quản lý kho
  • Có thể xem và xử lý tát cả hoạt động kho liên quan đến địa điểm kho và kho mà họ có quyền truy cập
 • Kiểm kho / Tất cả quản lý kho
  • Có thể xem và xử lý tất cả hoạt động kho
 • Kiểm kho / Quản lý
  • Có thể làm mọi thứ trong ứng dụng Kiểm kho

Ấn bản hỗ trợ

 1. Ấn bản cộng đồng
 2. Ấn bản doanh nghiệp