Multi Company Stock Location Account

  • Odoo Version

US$ 54.40 US$ 54.40 54.4 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Add multi-company support for stock location accounts


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Vấn đề

Trong Odoo, với định giá tồn kho được bật, khi bạn dịch chuyển hàng hóa vào/ra địa điểm (VD: Điều chỉnh hàng tồn kho, sản xuất) có tài khoản định giá kho được chỉ định, Odoo cũng sẽ tự động tạo các bút toán sổ nhật ký dựa trên các tài khoản định giá kho đó.

Tuy nhiên, Các trường tài khoản định giá kho của mô hình địa điểm kho không làm việc trong môi trường đa công ty. Nói cách khác, mỗi động thái điều chỉnh hàng tồn kho sẽ được mã hóa vào cùng một tài khoản của công ty, bất kể công ty điều chỉnh là gì.

Giải pháp

Module này khắc phục vấn đề trên bằng cách hỗ trợ môi trường đa công ty cho các tài khoản định giá của của công ty. Với module này, mọi hoạt động điều chỉnh/sản xuất giờ đây đều có hoạt động của công ty.

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp